Virrig Västeråsmajoritet om äldreomsorg

Sedan mandatperiodens början, och även innan dess, har Liberalerna drivit frågan om bristande kvalitet i äldreomsorgen i Västerås. Inför varje kommunal budget har vi föreslagit en omprioritering av resurser – bort från flygplats och nya kommunala huvudkontor och till förstärkt skola och äldreomsorg. Våra budgetförslag har gång på gång röstats ned av majoriteten (S-MP-C-KD). De […]

Read more "Virrig Västeråsmajoritet om äldreomsorg"

Mindre lull-lull-projekt i Västerås med Liberalerna

Det är ett år till nästa val. Hur är statusen i kommunen? Bättre eller sämre än för tre år sedan? I några avseenden är läget bättre. Befolkningsökning och högkonjunktur har ökat skatteintäkterna dramatiskt. Lyckade företagsetableringar ger framtidstro – bland annat Amazons jättesatsning på Tunbytorp. I andra avseenden är läget sämre än för tre år sedan. […]

Read more "Mindre lull-lull-projekt i Västerås med Liberalerna"

Västerås måste sluta att stödja enskilda företag

Det är överraskande, roligt och hedrande att på VLT:s debattsida, 5 oktober få stöd av den erfarna socialdemokraten Clas Lundberg i frågan om slöseriet med skattepengar (ACC, flygplats, badhus med mera). Lundberg håller tydligen, till skillnad från S-styret i Stadshuset, med mig och Liberalerna om att kommunen inte ska snedvrida konkurrensen genom att stötta enskilda […]

Read more "Västerås måste sluta att stödja enskilda företag"

S-styret har gjort det igen

Nu har S-styret i Västerås gjort det igen! Gett bort kommunens pengar i onödan alltså. Storyn: Hyresvärden Länsförsäkringar blir osams med hyresgästen Aros Congress Center om en hyreshöjning. Två privata vinstrika företag hamnar alltså i tvist. Går till hyresnämnden. Som säger att hyresvärdens krav är skäligt. Vad händer? Jo, parterna vänder sig till Västerås kommun […]

Read more "S-styret har gjort det igen"

Regeringen är miljardärernas vän

I Sverige är beskattningen av förmögenheter närmast obefintlig. Samtidigt är beskattningen av löneinkomster över medianen mycket hög. Socialdemokraterna tycks inte se något problem med detta. Regeringen är de välutbildade löntagarnas fiende, men miljardärernas vän. Sverige har ingen förmögenhetsskatt, ingen arvsskatt, ingen fastighetsskatt. Förmögenhetsskatten är avskaffad i de flesta industriländer, men Sverige sticker ut vad gäller arvsskatt och fastighetsskatt. Sticker […]

Read more "Regeringen är miljardärernas vän"