Låt inte ensamkommande 18-åringar bo kvar efter avslag

I december 2017 publicerade VLT en intressant text av kolumnisten Lena Hörngren, känd humanist och intellektuell med stort socialt samvete. Hörngren, som själv varit god man för ensamkommande flyktingbarn, totalsågade den svenska flyktingpolitiken. Hon påpekade att det svenska mottagandet av ensamkommande är på väg att utvecklas till en mardröm, och hon illustrerade bland annat genom att påpeka att det i åldersgruppen 15-24 år nu finns 50 000 fler män än kvinnor!

Kommunalpolitiskt började hösten 2017 i Västerås med en bred överenskommelse om att erbjuda ensamkommande som fyller 18 möjlighet att stanna i kommunen under tiden de är asylsökande. Detta under förutsättning att de studerar, arbetar eller praktiserar. Om de inte studerar, arbetar eller praktiserar ska de vid 18-årsdagen flytta till Migrationsverkets boenden, som kan ligga var som helst i Sverige.

Jag och L deltog i överenskommelsen. Syftet var att underlätta integrationen. För den som senare får uppehållstillstånd är det självklart bättre att ha kunnat fullfölja skolgången över 18-årsdagen.

Under hösten kom dock nya fakta på bordet. Det visar sig nu att i den aktuella gruppen får mer än 90% avslag på ansökan om uppehållstillstånd. För mig innebar detta ett behov att ompröva mitt ställningstagande. Om inget uppehållstillstånd finns i utsikt minskar skälen för kommunen att “bjuda” 18-åringarna på boende under ansökningstiden.

Den politiska majoriteten i kommunen (S-MP-C-KD) har tyvärr gjort rakt motsatt bedömning. Majoriteten har till och med börjat hävda att de ensamkommande 18-åringarna ska få bo kvar i Västerås också EFTER att de fått avslag på asylansökan. Skälet uppges vara att majoriteten hoppas på att S-MP-regeringens förslag om flyktingamnesti, som totalsågats av lagrådet, ändå ska passera riksdagen. I så fall skulle uppåt 10000 fler ensamkommande kunna få stanna, menar majoriteten. Många av dessa finns i Västerås och ingår i gruppen 18-åringar.

Den flyktingpolitik som tidigare kändes generös börjar nu kantra mot dumdristig. Här föreslår alltså majoriteten att kommunen ska lägga miljonbelopp på att erbjuda boende till vuxna flyktingar som nekats uppehållstillstånd!

Under slutet av 2017 försämrades individ- och familjenämndens ekonomi kraftigt. Nämnden dras plötsligt med mycket stora underskott, efter att bland annat kostnaden för våld i nära relationer ökat dramatiskt. Trots vetskap om dessa underskott röstade majoriteten igenom beslutet att låta vuxna asylsökande stanna i kommunen även efter avslag på asylansökan. Detta trots att majoriteten (S-MP-C-KD) visste att detta beslut innebar minst 3 miljoner i extra nya kommunala kostnader.

Individ- och familjenämndens ekonomi befinner sig nu i ett mycket utsatt läge. Det är de svagaste grupperna i samhället som kommer att drabbas om nämnden måste spara. Majoriteten borde i detta läge inte lägga miljonbelopp på vuxna flyktingar som inte har asylskäl. Istället borde vi koncentrera oss på de grupper som vi har de primära ansvaret för.

Majoritetens agerande under vintern 2018 är tyvärr ett exempel på missriktad välvilja. Från L:s sida säger vi nej till att låta vuxna utan asylskäl stanna i Sverige och i Västerås. Vi säger också nej till en politik som skapar enorma demografiska obalanser och dömer tiotusentals unga män till ett liv i ensamhet utan möjlighet att hitta en partner.

Jesper Brandberg (L)
kommunalrådskandidat
Debattartikel publicerad i VLT den 22 april 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *