Virrig Västeråsmajoritet om äldreomsorg

Sedan mandatperiodens början, och även innan dess, har Liberalerna drivit frågan om bristande kvalitet i äldreomsorgen i Västerås. Inför varje kommunal budget har vi föreslagit en omprioritering av resurser – bort från flygplats och nya kommunala huvudkontor och till förstärkt skola och äldreomsorg. Våra budgetförslag har gång på gång röstats ned av majoriteten (S-MP-C-KD).

De senaste månaderna har äntligen en livlig offentlig debatt om äldreomsorg kommit igång, inte minst tack vare VLT:s omfattande granskningar.

Majoritetens företrädare har den senaste tiden uppträtt minst sagt virrigt. I februari skrev den tunga socialdemokraten Roland Sundgren, tidigare riksdagsledamot, i VLT och föreslog, som lösning på kvalitetsproblemen, att privata utförare skulle förbjudas. Några dagar senare följde vapendragaren Clas Lundberg upp med ett angrepp på Liberalerna, som han kallade “bock som trädgårdsmästare”. Lundberg hittade på att Liberalerna i Västerås skulle vara “nyliberaler” som förespråkar utförsel av vinster till skatteparadis. Inget kan vara mer fel. Västeråsliberalerna är sedan decennier fast förankrade i den socialliberala mittfåran, med rötter i rösträttsrörelse och folkrörelser. Att kalla oss nyliberaler är befängt. Vi som undertecknar denna artikel kan gemensamt överblicka 40 års lokalpolitisk historia och några nyliberaler har vi knappast sett till i våra led under denna tidsperiod, oavsett vad Clas Lundberg ljuger ihop. (Lundberg låtsas dessutom i samband med sina påståenden att han är en privatperson, och spelar arg när han kallas socialdemokrat av andra insändarskribenter. En enkel googling visar dock att Lundberg bara det senaste året själv undertecknat flera av sina publicerade artiklar med (s), vilket gör hans beteende än mer förbryllande.)

En fundering mot bakgrund av ovanstående är om Anders Teljebäck står bakom sina partikollegors krav på att stänga ute privata utförare? I annat fall vore det kanske på sin plats att S lokalt enades om EN enda politik istället för att offentligt saluföra flera parallella och motstridiga spår.

I fullmäktigedebatten senast överraskade majoriteten genom att hårt angripa VLT:s granskningar. Teljebäck kallade dem för “enstaka händelser” och sade att rapporteringen “saknade djup”. Senare har han dess bättre kommit på andra tankar, och faktiskt gett uttryck för helt rimliga reflektioner i sin debattartikel häromveckan.

Elisabeth Wäneskog (KD) gick ännu längre i fullmäktigedebatten. Hon ifrågasatte inte bara VLT:s granskningar utan hela tidningens oberoende. Att ta varje tillfälle att angripa media har ju blivit på modet hos en del politiker runt om i värden. Det är tråkigt att detta förhållningssätt även slagit rot i Västeråspolitiken. Wäneskog tycks mer angelägen att “skjuta budbäraren” än att seriöst angripa kvalitetsproblemen.

Från Liberalernas sida välkomnar vi som sagt ett klargörande från S vilket av alla olika utspel som egentligen avspeglar partiets hållning. För vår del anser vi att VLT:s granskning, och även den i Sveriges Radio, avspeglar just de problem som faktiskt finns. Vi möter problemen varje vecka när vi genom besök och samtal träffar äldre och anhöriga inom omsorgen. Vi har försökt vara konstruktiva och lösningsfokuserade genom att föreslå ett helt nytt sätt att oberoende granska äldreomsorgen (äldrekommission och äldreombudsman). Detta avfärdades tyvärr av Solveig Nilsson (S), äldrenämndens ordförande, innan hon ens hunnit läsa vår motion där förslaget beskrevs.

Vi förtröttas dock inte utan kommer att fortsätta driva frågorna fram till valet och förhoppningsvis därefter. Vi betackar oss dock för de idoga, och minst sagt fåniga, skrytattackerna kring vem som gjort flest studiebesök. Dels tror vi inte att systematisk kvalitetsuppföljning av en verksamhet med tusentals anställda och brukare bäst sker genom privata studiebesök från glada amatörpolitiker, dels har vi inte samma behov som vissa andra politiker att alltid marknadsföra de studiebesök vi gör med selfies i sociala medier.

Jesper Brandberg (L), oppositionsråd samt
Bengt-Åke Nilsson (L), ledamot äldrenämnden

Debattartikel publicerad i VLT 6 april 2018.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *