Västerås måste sluta att stödja enskilda företag

Det är överraskande, roligt och hedrande att på VLT:s debattsida, 5 oktober få stöd av den erfarna socialdemokraten Clas Lundberg i frågan om slöseriet med skattepengar (ACC, flygplats, badhus med mera). Lundberg håller tydligen, till skillnad från S-styret i Stadshuset, med mig och Liberalerna om att kommunen inte ska snedvrida konkurrensen genom att stötta enskilda företag. Det vore välkommet om ännu fler socialdemokrater så snabbt som möjligt började tänka som Lundberg.

På en punkt måste jag dock rätta Lundberg. Det är knappast förenligt med liberalism att ägna sig åt snedvridande företagsstöd. Här torde Lundberg ha förirrat sig bland ideologierna. Offentlig – och skadlig – snedvridande inblandning i ekonomin torde historiskt tvärtom ha varit en socialistisk paradgren.

Med detta sagt vill jag påpeka att jag för min del varken har särskilt mycket till övers för vare sig nyliberalism eller socialism. Jag och mitt parti är sedan mycket lång tid socialliberalt. Det är vi stolta över. Och socialliberala kommer vi fortsätta vara. Clas Lundberg och andra kloka socialdemokrater är varmt välkomna att ansluta sig till oss!

Debattartikel publicerad i VLT 7 oktober 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *