Regeringen är miljardärernas vän

I Sverige är beskattningen av förmögenheter närmast obefintlig. Samtidigt är beskattningen av löneinkomster över medianen mycket hög.

Socialdemokraterna tycks inte se något problem med detta. Regeringen är de välutbildade löntagarnas fiende, men miljardärernas vän.

Sverige har ingen förmögenhetsskatt, ingen arvsskatt, ingen fastighetsskatt. Förmögenhetsskatten är avskaffad i de flesta industriländer, men Sverige sticker ut vad gäller arvsskatt och fastighetsskatt.

Sticker ut gör Sverige också när det gäller marginalskatter i vanliga lönelägen för högskoleutbildade. Medan Sverige är ett skatteparadis för miljardärer, är vårt land ett skattehelvete för utbildade löntagare. Och regeringen är nu på väg att höja temperaturen ytterligare några grader.

Märkligt nog verkar det finnas en sorts folklig förankring och acceptans för stora förmögenheter och stora kapitalinkomster. Detta återspeglas också i medias rapportering.

Reportagen om höga direktörslöner frustar av indignation. Motsvarande indignation ser man sällan när det gäller förmögenheter och förmögenhetsinkomster.

Den som följt nationalekonomen Ulf Jakobsson känner väl till ovanstående. Den som läst Björn af Kleens “Jorden de ärvde”, vet dessutom att Sverige är unikt i världen när det gäller att ge förutsättningar för att hålla ihop stora ärvda jordegendomar.

Slutligen har även monarkin en stark ställning i svenska hjärtans djup. Kanske speglar skattepolitiken att den gamla överklassens förakt mot uppkomlingar har en djup resonans inom det socialdemokratiska partiet?

I Strindbergs pjäs Fröken Julie beskriver betjänten Jean hur gärna han skulle vilja klättra upp i “trädet” (metafor för samhället). Han beskriver hur högt det är till trädets första gren. Och hur hal stammen är.

Det närmast feodala 1800-talsträd, som Strindberg liknade samhället vid – och kritiserade – står tyvärr kvar drygt hundra år senare. Vattnat och ansat av socialdemokrater och miljöpartister. Som uppenbarligen avskyr social rörlighet.

Den förda skattepolitiken är djupt skadlig. Den försämrar incitamenten till utbildning, ansträngning och förkovran. Den premierar passivt kapitalägande.

Den leder på sikt till minskade skatteintäkter. Experter som Ulf Jakobsson har påpekat detta gång på gång. Socialdemokrater och miljöpartister vägrar lyssna.

För unga män och kvinnor som finns i – eller kommer till – vårt land, torde skattesystemet fungera som en våt filt. Den ekonomiska eliten är cementerad. Få nya släpps in i samhällets ekonomiska toppskikt. Passagen, måttad och designad av S och LO, är trång som ett nålsöga, åtminstone om den unge vill använda sig av lagliga fortskaffningsmedel.

Utvecklingen med helt obeskattade förmögenheter kommer på sikt att bidra till att Sveriges internationellt sett redan mycket ojämna förmögenhetsfördelning blir extremt ojämn, vilket i sin tur kommer att påverka inkomstfördelningen. Särskilt gäller detta om vi behåller eller skärper den nuvarande beskattningen av högre löneinkomster.

På detta sätt skapar S ett samhälle där arvet bestämmer din ekonomiska framtid. Oavsett dina egna prestationer.

Jag kommer själv på min fars sida från en släkt som i hundratals år tillhört landets ekonomiska elit. Jag har själv således indirekt dragit nytta av det system jag nu kritiserar.

På min mors sida har jag dock ett annat arv. Ett arv och en vy som mer liknar det Strindberg låter Jean beskriva.

Inte minst mina egna erfarenheter, både från far och mor, har gjort mig övertygad om att avståndet till den första grenen måste bli väsentligt kortare. I praktiken betyder det kraftigt sänkta marginalskatter på arbete, växlade mot högre kapitalskatter.

På så sätt skapar vi ett samhälle där arvet spelar mindre roll och de egna handlingarna och ansträngningarna större. Ett sådant samhälle blir lugnare och tryggare för oss alla att leva i. I ett sådant samhälle blir den sociala oron mindre – ett förhoppningsvis oskattbart värde.

Debattartikel publicerad i VLT 3 januari 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *