Ska S-styret torrlägga alla större stadsdelar?

Ann-Louise Molin Östling (S) bemöter i VLT (29/9) kritiken av Etna-hanteringen med att ställa krögarens ekonomiska intressen mot barnen på Råby. Detta är inte särskilt sakligt. Barnen (dvs fritidsgården) har funnits i Råby centrum mycket länge. Samtidigt som krogen. Detta har aldrig tidigare ansetts utgöra ett problem. Det som på senare år däremot varit ett problem är att kriminella skjutit mot krogen.

Skjutningarna är ett polisiärt problem, som bäst löses genom att polisen griper och lagför de kriminella som angriper krogen. Så har tyvärr inte skett. Istället vill nu Molin Östling lösa problemet genom att förbjuda alkoholservering i stadsdelen. Barnen tas fram och används som läglig förevändning. Att den nya krögarfamiljen ruineras genom S-styrets agerande tycks för Molin Östling vara en bisak.

Men hur är det med övriga Råbybor då? Är Socialdemokraternas nya linje för stadsdelsutveckling att alkoholservering inte ska förekomma i större stadsdelscentrum, där ju ofta även skolor, fritidsgårdar och bibliotek är belägna? Varför är det mer ok med alkohol bredvid skolor i centrum än ute i stadsdelarna?

Utöver skenargumentet med barnen har Molin Östlings artikel ytterligare en brist. Molin Östling kommenterar inte med ett ord det faktum att hon underlät att anmäla sitt ordförandebeslut på nästkommande nämnd, något som lagen kräver. I denna del har Molin Östling faktiskt begått ett lagbrott och det hade varit klädsamt om hon kommenterat detta istället för att bara förbigå det med tystnad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *