Behåll Fryx och bygg i egen regi

Att S-styret i Västerås fortfarande försöker genomföra den stora Fryx-försäljningen är häpnadsväckande, på gränsen till skandalöst. Omfattande och långvariga protester från Liberalerna, Moderaterna och förre S-ledaren Åke Hillman tycks inte hjälpa. Redan nu i maj vill S-styret klubba det galna beslutet i Fastighetsnämnden. För mig som en av ledarna inom oppositionen är det nu tid att i detalj gå igenom denna jätteaffär offentligt för att om möjligt avslöja hur tokig och dyr för skattebetalarna den är.

I S-styrets galna upplägg buntar man ihop fyra fastighetsförsäljningar (Fridnässkolan, Fryxellska skolan, Skepparbacksskolan och Mariabergsskolan) med en jätteinvestering i en ny kommunal skola samt en dåligt beskriven och luddig investering i en ny skola för Fryx, som ska ersätta Skepparbacksskolan och Mariabergsskolan. Som grädde på moset kryddas paketet med löften till köparen om framtida inhyrningar för mångmiljonbelopp. Redan att bunta ihop alla dessa ekonomiska komponenter i ett paket bäddar för missförstånd och försvårar granskning och transparens. I ett så komplicerat upplägg ligger det nära till hands att de minst erfarna affärsmännen – S-styrets amatörpolitiker och tjänstemän – drar det kortaste strået. Vilket uppenbarligen också nu blir fallet att döma av de löjligt låga värderingar vi kunnat läsa om! Som om detta inte räckte vill Anders Teljebäcks S-styre alltså inte veta av konkurrens och marknadsprissättning. Endast en köpare har fått anmäla sig – Imperia Invest. Andra lokala aktörer som anmält intresse – och dessutom sagt sig kunna betala mer! – har fått kalla handen. Något marknadspris, och någon konkurrens, har S-styret inte varit intresserat av. Inte heller har S-styret varit intresserat av att ge Stiftelsen Fryx, som driver skolan, möjlighet att köpa loss sin egen skola. Konsekvensen blir att skolans framtid nu hamnar helt i händerna på den nya ägarens framtida hyrespolicy, vilken S-styret uppenbarligen inte har några som helst åsikter om.

I det paket som S-styret ämnar besluta om värderas samtliga fastigheter till långt under marknadsvärdet. De värderingar som gjorts tycks utgå från fortsatt användning som skollokaler och utifrån dagens hyresnivåer räknas värdet fram med hjälp av avkastningskrav som ligger långt över vad kommunen själv använder vid investeringar. Avkastningskravet i dessa kalkyler tycks vara det dubbla mot vad kommunen själv nyligen använt vid andra projekt med likartad riskprofil. Följden blir att priset för Fryx-fastigheterna blir mycket lågt. Dessutom tas ingen hänsyn till att flera av dem inte ska användas som skolor i framtiden utan snarare som bostäder eller kontor. Det tas heller ingen hänsyn till att köparen, Imperia Invest, får rätt att bygga nya hus på flera av tomterna. Dessa byggrätter värderas till 0 kronor av S-styret. Att andra närliggande byggrätter, tex runt Vegagrillen, nyligen sålts av kommunen för tiotals miljoner talar S-styret nu tyst om. Detta värde ska uppenbarligen Imperia Invest få till skänks.

För Stiftelsen Fryx väntar nu en orolig tid. Hur kommer hyreshöjningarna för huvudbyggnaden se ut framöver? Vad blir den nya hyran för de byggnader som ska ersätta Skepparbacksskolan och Mariabergsskolan? Klarar Stiftelsen en högre hyra för denna del av verksamheten? Vad händer om svaret på sista frågan är nej? Kommer Stiftelsen att i så fall kunna vara kvar i Skepparbacksskolan och Mariabergsskolan eller kommer hyrorna där också att höjas för att få Stiftelsen att bli mer “flyttbenägen”?

I det längsta har S-styret mörkat villkoren och uppläggen i denna affär. Magnus Edström (MP) har yrat om att debatten måste begränsas på grund av för många onödiga frågor. Handlingar och värderingar har hemligstämplats. En offentlig debatt i Fullmäktige ska tydligen förhindras genom att affären där skenbart delas upp i olika delar, varpå de mindre försäljningarna (Fridnäs och Skepparbacken) skulle kunna ske utan Fullmäktigebeslut. S-styret och Anders Teljebäck gör sitt bästa för att kringå befintliga regler och riktlinjer. Man frågar sig varför? Varför är S-politikerna så rädda för offentlighetens ljus? Vad är det man vill dölja i denna affär?

Avslutningsvis ska jag kort kommentera själv investeringen i ny skola. Här når tricksandet från S-styrets sida nya oanade höjder. Lagen om offentlig upphandling förbjuder S-styret att rakt av beställa en ny skola av Imperia Invest utan konkurrens. Denna lag finns till för att skydda det allmänna, säkerställa bästa tänkbara köpevillkor samt säkerställa likabehandling av marknadens aktörer. S-styret har med hjälp av jurister fått tips om att det kanske går att “runda” denna lag genom att kommunen först gör en offentlig upphandling, men sedan genast överlåter projektet (dvs den gjorda upphandlingen) på Imperia Invest. Även detta är en märklig och svårförståelig del av detta projekt. Mycket bättre hade givetvis varit om kommunen verkligen byggt den nya skolan på egen mark och i egen regi, med en riktig offentlig upphandling där alla fått lämna anbud och konkurrera om projektet. Imperia hade då kunnat vara en av många anbudsgivare som ställts mot varandra. Kommunen behöver sedan inte alls överlåta projektet till någon. En investering i en skola på Stallhagen kan och bör prioriteras före nya kommunala huvudkontor, fisktrappor och lyxladugårdar.

Ett öppet förfaringssätt med konkurrens hade lämpligen kunnat användas även vid eventuella försäljningar av skolorna på Stallhagen. Fastigheterna hade inte behövts buntas ihop. De hade kunnat bjudas ut på marknaden en och en för att därefter säljas till bästa villkor. Stiftelsen Fryx hade kunnat få vara med och lägga ett anbud på att ta över ägandet över sin egen lokal. Om den nu nödvändigtvis överhuvudtaget måste säljas. Vi Liberaler tycker att vissa kulturhistoriska monumentalbyggnader i staden gott kan fortsätta vara i offentlig ägo. Fryxellska och Fridnäs är exempel på sådana byggnader.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *