Flygplatsbolaget är inte värt de pengar det kostar

Bolaget Västerås flygplats AB har gått med underskott i decennier. Flera hundra miljoner i skattepengar har använts för att staga upp ett företag som med jämna mellanrum blir konkursmässigt. Företaget har kostnader som är dubbelt så stora som dess intäkter. “Om ni kräver mer i betalning så flyttar vi, och börjar flyga från någon annan flygplats i stället”, har kunderna resonerat. Jag förstår dem.

Både flygskolorna och Ryanair har gott om alternativ, eftersom många andra kommuner och regioner i Mellansverige också subventionerar flygplatser. Detsamma gäller för de välbeställda privatpersoner som har tillgång till privatplan, och detsamma gäller för sjukvården inom region Västmanland. Ingen av dessa aktörer har varit beredd att betala mer för att nyttja flygplatsens tjänster.

Om de som tillhandahåller flygplatser inte tar ansvar och minskar utbudet/kapaciteten i vårt område så kommer ingen mindre mellansvensk flygplats någonsin att få skäligt betalt för de kommersiella tjänster den tillhandahåller. Är detta verkligen en klok politik för en borgerligt sinnad väljare som tror på marknadsekonomi? Mitt eget svar är nej. Samma svar har den moderata tankesmedjan Timbro kommit fram till, i en nyligen publicerad rapport. Rapporten lyfter fram Västerås som en flygplats med särskilt usel egenfinansieringsgrad.

I den lokala flygplatsdebatten i Västerås för flygplatskramarna fram att det blödande flygplatsbolaget ju genererar arbetstillfällen. Därför är det rimligt att låta bolaget blöda, bara arbetstillfällena blir kvar, resonerar kramarna.

Som borgerligt sinnad person med tro på marknadsekonomi förvånas jag över detta argument. Västerås har ju “tappat” andra väldigt strategiska företag och arbetsplatser genom åren. Inte sällan med koppling till infrastruktur. Borde kommunen ha ingripit med stöd och subventioner även till dessa företag? Svaret är givetvis nej. Sådan subventionspolitik leder bara till ekonomisk stagnation och stelnad ekonomi.

För mig är det viktigt att även det offentliga vågar prioritera. Det viktigaste åtagandet som kommunen har är utbildningen av unga. Här måste Västerås lägga ännu mer resurser. Fler måste lära sig mer. Likaså finns fortsatt utrymme för förbättring inom äldreomsorgen.

Många borgerliga partier gillar att prata om att prioritera. Men många borgerliga politiker skriker i högan sky när det är dags att gå från ord till handling. Politiska motståndare till mig har skrikit högt när vi från Liberalerna medverkat till att sälja Kristiansborgsbadet och minska administrationen inom stadsledningskontoret (kommunens huvudkontor). De har skrikit högt när vi medverkat till att sänka ersättningen från socialen till personer som hyr en onödigt dyr bostad, och när vi stoppat möjligheten för invandrare att runda bostadskön och få snabba förstahandskontrakt. Jag har även stött på protester när vi minskat de kommunala ytorna i Navet och när vi sålt ut obebyggda industritomter från Mimer.

Själv är jag dock stolt över alla dessa besparingar. Och jag är glad att i stället ha kunnat vara med och lägga mer pengar på skola, äldreomsorg (och faktiskt även kultur).

Jag är övertygad om att Västerås går en ljus framtid till mötes. En mängd privata företagsetableringar och massiv inflyttning av arbetskraft tyder på det. Likaså att högskolan nu blir universitet, samt satsningen på ännu snabbare och bättre transporter till Stockholm.

Flygplatsbolaget i Västerås är inte värt de pengar det kostar. Jag rekommenderar därför att man röstar ja till att under ordnade former avveckla detta bolag. Flygfältet som sådant tycker jag dock kan vara kvar. Man kan möjligen titta på att i stället bygga bostäder på Johannisbergs flygfält, och flytta den flygverksamheten till Hässlö (för att göra det behövs inget kommunalt flygplatsbolag).

Jag ser fram emot ett högt valdeltagande den 21 mars. Det får inte bli så att det bara är de allra mest fanatiska “flygplatskramarna” som gör sina röster hörda den dagen.

Jesper Brandberg

Kommunalråd (L)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *