Brant fall för skolresultaten i Västerås

Nu har valrörelsen börjat på allvar och den socialdemokratiska löfteskarusellen går på högvarv. Några månader innan valet kommer Socialdemokraterna i Västerås plötsligt på att grundskolan är kraftigt underfinansierad och måste prioriteras. S trycker broschyrer och affischer om ämnet. Om vi röstar på S så ska skolan i Västerås prioriteras framöver, heter det. Är detta trovärdigt?

S återtog makten i Västerås 2010 efter fyra år i opposition. Detta år hade 78% av eleverna som gick ut 9:an i Västerås godkänt i alla ämnen. Samma år var snittet i riket 77%. Västerås var alltså något bättre än snittet i riket.

Nu – två mandatperioder senare – går 68% av eleverna i Västerås ut 9:an med godkänt i alla ämnen. Snittet i riket är 74%. Skolresultaten i Västerås har alltså fallit oerhört mycket mer än snittet i riket.

Varför har resultaten i grundskolan i Västerås fallit mer än i övriga riket? Gång på gång har styret i Västerås (S-MP-C-KD) i kommunfullmäktige fått denna fråga från mig.

Vissa borgerliga företrädare inom majoriteten har skyllt på invandringen. Men där står förklaringen knappast att finna. Västerås har nämligen en något lägre andel nyanlända i grundskolan än snittet i riket.

Den ledande lokala grundskolepolitikern i S har i fullmäktige sagt att resultatfallet lokalt beror på att fritt skolval infördes nationellt i början på 90-talet. Detta svar (som gavs på fullmäktige i juni 2018) vittnar om monumental oförståelse för skolans situation. Hur kan en nationell reform för 25 år sedan drabba Västerås specifikt, men inte övriga landet, och dessutom med över 20 års fördröjning?

För mig är det uppenbart vad som gått snett. Grundskolan i Västerås är kraftigt underfinansierad! Västerås lägger 15% mindre pengar per grundskoleelev jämfört med snittet i riket. Under S-styret i Västerås sedan 2010 har denna skillnad mot rikssnittet dessutom ökat.

Liberalerna går till val på en omprioritering av kommunens resurser. I budget efter budget har vi de senaste åren velat lägga mer på skola och äldreomsorg än majoriteten. Alltid har vi blivit nedröstade. Men får vi makten nu i höst så ska denna omrioritering genomföras! Det måste bli ett slut på hutlösa flygsatsningar (över 150 miljoner denna mandatperiod), dolda företagsstöd och andra obskyra projekt, som mest verkar syfta till att hålla kommunala tjänstemän sysselsatta. Det måste också bli ett slut på subventionerade hyror till lyxlägenheter och byggnationer av nya kommunala huvudkontor.

Västerås nuvarande styre skryter på stadens hemsida om 26 olika priser som staden vunnit de senaste åren. Västerås har blivit “årets e-hälsokommun”, “årets Employer Branding-kommun”, “årets webb-plats-kommun”, “årets skolmatskommun” och “årets energikommun”. För att nämna några satsningar som S-styret rott hem.

Med Liberalerna vid rodret kan jag lova att vi är beredda att byta alla dessa priser mot en enda sak: att åter göra Västerås till den skolkommun staden en gång var. Det nuvarande förfallet är pinsamt, och utgör ett allvarligt hot mot både stadens och invånarnas framtida välstånd.

Jesper Brandberg (L)
Kommunalrådskandidat

Debattartikel publicerad i VLT den 17 augusti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *