Ändrad politik för företagande och bostäder behövs

Jag uppfattar normalt sett både Stefan Löfvén och Anders Teljebäck som hederliga personer. Men när det blir dags för vallöften och företagarpolitik så tycks mycket rim och reson vara bortblåst inom socialdemokratin!

Inför förra valet, 2014, lovade socialdemokraterna att om de bara fick makten skulle Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Då – 2014 – låg Sverige på 12:e plats.

Nu, efter fyra år med S-styre, har Sverige rasat ned till plats 16. Endast länder i öst- och sydeuropa har numera högre arbetslöshet än Sverige. Medan arbetslöshetssiffran i Sverige börjar med en sexa så börjar den numera i England och Tyskland oftast med en trea. Även närbelägna välfärdsstater som Danmark, Holland, Österrike och Belgien har lägre arbetslöshet än Sverige.

Det står nu fullständigt klart för alla att Löfvén och Teljebäck kommer att misslyckas med sitt stora vallöfte från 2014. Vad gör de då? Jo, de talar extremt tyst om det gamla löftet. De nämner det knappast alls. Hoppas att väljarna ska glömma.

Om herrarna Löfvén och Teljebäck verkligen velat nå sitt löfte så hade de till exempel kunnat börja med att se till att svenskarna kunde bo där jobben finns. Men där är det alltid bostadsbrist, för i Sverige har bostadspolitiken sedan länge havererat.

Inte nog med att det byggs för lite. En alldeles för stor andel av bostäderna står dessutom tomma. Det är krångligt att hyra ut i andra hand. Regelverket är otydligt.

Lokalt har vi från Liberalerna försökt adressera denna probematik genom att föreslå en högre andel hyresrätter i nybyggnationen. Vi vill ha 40% hyresrätter i nybyggnationen under ett antal år, medan S envisas med 30%. Vi har också föreslagit fler ägarlägenheter på bostadsrätternas bekostnad. Det skulle gära andrahandsuthyrningen lättare. Även detta motarbetas av S.

Det som slutligen förstör företagarpolitiken nationellt och lokalt är Socialdemokraternas förkärlek för olika konstiga subventioner, projekt och gynnande av subjektivt utvalda favoritföretag. Här i Västerås har vi fått se hur S-styret lagt miljoner på onödiga hyresökningar för kommunen, för att gynna ett privat, och vinstrikt, företag inom besöksnäringen. Vi har också sett hur kommunens egna utförare upprepade gånger gynnas på andra utförares bekostnad, med följd att Västerås fallit som en sten i näringslivsrankingen utifrån kraftigt sänkt betyg på parametern “osund kommunal konkurrens”.

Om jag får förtroendet att vara med och leda Västerås efter den 9 september så blir det en strikt neutral linje gentemot företagen, likvärdiga förutsättningar för alla. Jag tror på marknadskrafter och konkurrens som medel att nå hög kvalitet. Varken kunder eller medborgare är dumma!

Om jag får förtroendet att vara med och leda Västerås efter den 9 september så blir det också fokus på att både bygga mer hyresrätter och att öka utnyttjandegraden i det befintliga beståndet. Det kommer att göra att fler kan ta jobb här där jobben verkligen finns. Och på så sätt kommer jag hjälpa Löfvén och Teljebäck att komma närmare sitt gamla mål från 2014. Det mål de uppenbarligen satte upp utan att ha den blekaste aning om hur de skulle nå fram till det.

Jesper Brandberg (L)
kommunalrådskandidat

Debattartikel publicerad i VLT den 1 augusti 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *