Straffskatten på ansträngning måste ned!

Socialdemokraterna har infört och vidmakthållit en extremt bakåtsträvande och konservativ skattestruktur i Sverige. De som redan har mycket pengar gynnas av låga skatter på fastigheter och förmögenheter. Men de som vill skaffa sig ett bättre liv missgynnas av extremt höga skatter på arbete.

Jag anser att det här utgör en extremt skadlig incitamentsstruktur för ett samhälle. Det outtalade budskapet till dem som inget har är glasklart från S: det hjälper inte om du är duktig, strävsam, utbildar dig och anstränger dig. Privilegierna är vikta för den redan existerande överklassen, som ska konserveras. Ingen ståndscirkulation här inte. Punkt slut.

Ställda inför detta system drar en del människor tyvärr slutsatsen att man får försöka skaffa sig ett bättre liv på annat sätt istället, utanför lagens råmärken. Andra slutar helt enkelt bara att anstränga sig; vilar mera, istället för att jobba och utbilda sig. Känner sig socialdemokraterna lyckliga och framgångsrika då?

Liberalerna står för en helt annan syn på skatter. Det ska alltid löna sig att arbeta och anstränga sig. Utbildning och karriär ska löna sig. Det ska löna sig att ta ansvar och att jobba mycket. Marginalskatter över 50% är ett skämt och borde aldrig förekomma! Marginalskatter på 60% – som sossarna kör med just nu – är fullständigt vansinne! Ett sådant system är resultatet av politiker utan verklighetsförankring, som oftast inte jobbat särskilt mycket själva utanför den politiska sfären.

Liberalerna går till val på att höja skatten på miljöfarliga aktiviteter och sänka den på arbete. Vi kan även tänka oss att justera skatterna och avdragen för förmögenhet/kapital för att få utrymme att sänka skatten på arbete. I Liberalernas värld ska ansträngningen löna sig. Alltid.

Liberalerna går inte till val på att det totala skattetrycket nödvändigtvis måste sänkas. Men skattetrycket måste omfördelas. Nu!

Jesper Brandberg (L)
kommunalrådskandidat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *