S blandar äpplen och päron kring Fryx

Magnus Edström (MP) och hans kompisar i S-styret har äntligen (VLT 13/2) bemödat sig att bemöta strömmen av kritiska debattartiklar riktade mot S-styrets vilda affärsupplägg kring försäljningen av Fryxellska skolan. När Edström nu äntligen tar till orda blir det tydligt att han har blandat ihop äpplen och päron. Edström tycks tro att en förslagsställare i allmänhet har ensamrätt på att få köpa kommunens egendom, så länge förslagsställaren är först med sitt förslag. Så är givetvis inte fallet. Att ge unika idéer och koncept ett snabbspår vid försäljningar av byggbar kommunal mark kan i undantagsfall accepteras. Detta finns reglerat i den kommunala markanvisningspolicyn (där dock huvudregeln är öppna budprocesser). Försäljning av byggbar mark är dock knappast samma sak som försäljning av stora existerande byggnader i stadens kärna, byggnader som dessutom har stort kulturhistoriskt värde och som samtliga utnyttjas för kommunala ändamål.

Edström och S-styret tycks fast beslutna att gå vidare med affären. Ändå har inget som helst formellt beslut fattats på någon nivå. Ingen kan tala om vad skolfastigheterna ska säljas för, eller vilka restriktioner som skulle gälla för det framtida användandet. Ingen kan tala om vad den nybyggda skolan skulle kosta, eller var den ska ligga. Ingen kan heller tala om vad de framtida hyresnivåerna för staden och övriga hyresgäster skulle bli, eller hur länge de skulle gälla. Trots att alla dessa parametrar tycks okända så är Edström och S-styret stensäkra på att detta är en bra affär. Detta är helt otroligt! Om man så lättvindigt gör affärer med skattebetalarnas pengar är det inte undra på att kommunens ekonomi råkar i nöd.

Sanningen är att den jätteaffär i paketformat som S-styret planerar är mycket svår att se igenom och räkna på, eftersom den innehåller så många komponenter. Det naturliga hade varit att dela upp den i flera separata steg, samt att ha så öppna och transparenta processer som möjligt där hela marknaden bjuds in. Detta vill inte S-styret. Skälet? Förmodligen har den erfarne kommunreportern Anders Lif rätt när han skriver att S-styret vill slippa jobbiga hyresförhandlingar med Stiftelsen Fryx. Inom S-styret har man grämt sig i flera år över att den privata skolan inte godvilligt accepterat föreslagna hyreshöjningar utan hotat med offentligt motstånd. S är oroligt att konflikter med Stiftelsen Fryx kan kosta opinionsmässigt och inbillar sig till och med att valförlusten 1991 berodde på den lokala striden om Fryxellska skolan (att S förlorade makten i hela Sverige samma år tycks ha gått vissa lokala S-företrädare förbi). Nu vill S överlåta det framtida hyreshöjandet på en privat aktör. I gengäld kastar man glatt med enorma värden i offentlig egendom som “plåster på såren”. Opinionsmässigt bekvämt för S kanske. Men tråkigt för skattebetalarna i Västerås.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *