Stoppa extrema förtätningen på Hammarby!

Förtätningspolitiken har sedan länge gått överstyr i Västerås. Det mest extrema exemplet hittills är troligen den förtätning som nu planeras på Hammarby. Drygt 500 nya bostäder ska byggas på grönytor och parkeringsplatser vid Hammarby centrum. Tusentals kvadratmeter parkmiljö ska skövlas. Över 100 parkeringsplatser försvinner, trots att flera tusen nya invånare ska tillkomma.

När vi studerar det förslag till detaljplaneändring som nu skickats ut på samråd kan vi konstatera att den styrande majoriteten (S-MP-C-KD) helt tycks ha tappat kompassen. Inte undra på att de boende på Hammarby är upprörda!

Hammarby centrum behöver förvisso en uppfräschning. Vi kan tänka oss en del nya bostäder kring matbutiken. Men vi vill absolut inte blockera solinsläppet till gårdarna mellan höghusen. Och vi motsätter oss också skövlingen av parkytan bakom centrum och byggnationerna på Nybyggeskolans parkering. Istället för drygt 500 nya bostäder så kanske en tredjedel vore mer rimligt.

Hammarby är ett exempel på en stadsdel med vissa sociala problem och utmaningar. I en sådan stadsdel bör samhället flytta fram positionerna. Att återetablera ett bibliotek på Hammarby vore en välkommen åtgärd. Att få ordning på skolsituationen vore en annan.

Liberalerna är inte emot att det byggs mer bostäder i Västerås. Men vi har åsikter om hur det görs. Istället för att satsa på stora nya stadsdelar som Kopparlunden, stationsområdet och Sätra så fortsätter majoriteten (S-MP-C-KD) att leta efter grönytor som den kan förstöra. Vi har sett det vid Skultunavägen, på Skallberget och vid Fridnäs. Och nu återigen på Hammarby.

Vissa av majoritetspartierna är duktiga på att skriva debattartiklar om att stoppa förtätningspolitiken. Men när det väl blir omröstningar i stadshuset så lyckas de alltid rösta för byggprojekten ändå. Sådant kallas spel för galleriet!

Liberalerna har tidigt riktat kritik mot Hammarby-förslaget och vi kommer inte att rösta ja till det när det kommer upp för slutgiltigt beslut. Vi har även i praktisk politik i nämnderna agerat för att stoppa projekten på Skallberget och på Fridnäs. När det gäller Hammarby-förslaget så är detta dessutom så stort och omfattande att vi förutsätter att det även behandlas i fullmäktige, i enlighet med kommunallagens regler om frågor “av större vikt”.

En röst på Liberalerna i höstens val är en röst för att stoppa den extrema förtätningspolitiken – på Hammarby och på andra håll i staden.

Jesper Brandberg (L), oppositionsråd
Henrik Östman (L), ledamot byggnadsnämnden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *