Var tredje elev underkänd

När Liberalerna lämnade makten i Västerås 2010 var 78% av eleverna godkända i alla ämnen i åk 9. Idag är samma siffra 68%. Under samma tidsperiod har snittet i riket fallit från 77% till 74%. Västerås har alltså gått från att vara en aningen bättre skolstad än snittet till att bli en av landets sämsta skolstäder. Faktum är att ingen större stad har sämre skolresultat än Västerås.

Hur har det kunnat bli såhär? För mig är svaret entydigt. Grundskolan har konsekvent bortprioriterats av Socialdemokraterna. Stödpartierna MP, C och KD har villigt låtit det ske.

Skolpengen per elev i grundskolan är 15% lägre i Västerås än snittet i riket. Men de kommunala satsningarna på idrottsanläggningar är högst per capita i landet, drivet av vildsint badexpansion. Likaså är flygplatsförlusterna hisnande, även med nationella mått mätt.

De bristande resurserna till grundskolan visar sig genom vikariebrist, brist på stödpersoner och brist på behöriga lärare. I media ser vi hur våldet och hoten breder ut sig även på lågstadiet. Föräldrar vittnar om att den kvarvarande personalen vill väl men att resurser saknas.

Västerås är en rik kommun med exceptionellt bra förutsättningar. Välutbildad befolkning. Guldläge geografiskt.

Den 9 september står valet mellan fortsatta kommunala satsningar på semesterflyg och bad. Eller seriösa investeringar i framtid, utbildning och därmed välståndsbygge.

En röst på Liberalerna är en röst på prioritering av skola och äldreomsorg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *